ตัวชี้วัดย่อย : ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)-ภาคเหนือ (SOE65)